thumbnail_IMG_6972

グラニーが車買ったのー


thumbnail_IMG_6973

ウチは興味ないのー


thumbnail_IMG_6975

ウチも飽きたのー


thumbnail_IMG_6976

どこ行くのー?


thumbnail_IMG_6977

もう一回車見るのー


thumbnail_IMG_7306

空きれいなのー


thumbnail_IMG_7455

別の日もきれいだったのー