thumbnail_IMG_0001

学校の近くの牛牧場なのー


thumbnail_IMG_9656

お庭を散歩するのー


thumbnail_IMG_9657

花もお散歩行くのー


thumbnail_IMG_9659

微妙な距離感なのー


thumbnail_IMG_9660

近づくのー


thumbnail_IMG_0048

花ちゃんから逃げて来たのー


thumbnail_IMG_0060

桜ちったのー